Fondo cabecera Concello de Meira

AGROFOR Ingeniería

Actividade:Asesoría fiscal - laboral. Enxeñería agrícola, gandeira e forestal
Títular:Rosario Cepeda Cristobal. Marta López Cepeda. Oscar Iravedra Portela.
Crta. Vegadeo, 58 - 4ºB
27240 - Meira
Teléfono:982330207 - 699649041 - 630401115 - 636723804 - 982242782
Fax:982242782
Correo electrónico:agroforingenieria@gmail.com

Departamento de asesoría:

1.Contabilidade de empresas e concellos.
2.Declaracións de renda.
3.Seguros sociais e nóminas.
4.Outros servizos fiscais e laborais.

Departamento de enxeñería:

Medicións:

1.Medición de parcelas, camiños e obras en xeral.
2.Levantamentos topográficos.
3.Consultas e reclamacións catastrais.

Valoracións:

4.Valoración de terreos, obras e producións para expropiacións.
5.Peritación de danos.

Memorias:

6.Memoria para solicitude de subvencións.
7.Memoria de valoración de obras.
8.Outras memorias.

Estudos e informes:

9.Informes técnicos de segregación e agrupación de parcelas.
10.Informes técnicos para actos xudiciais.
11.Estudos e informes de viabilidade económica e financeira das obras.
12.Outros informes técnicos.

Proxectos:

13.Proxectos de obras no medio rural (camiños rurais, sinalización de núcleos, depósitos, alumado, etc.)
14.Proxectos de construción de naves agrícolas e gandeiras (cortellos, fosas de xurro, silos, alpendres, almacén de produtos e maquinaria.)
15.Proxectos de construción de naves industriais (fabricación de maquinaria, zoosanitarios, almacén de pensos, etc.)
16.Proxectos de repoboacións forestais.
17.Proxectos de obras e instalacións para a defensa contra incendios.
18.Proxectos de áreas recreativas, rutas de sendeirismo e espazos naturais.
19.Proxectos de restauración de medios naturais, paisaxísticos.
20.Proxectos de industrias piscícolas.
21.Proxectos de naves para a fabricación ou almacén de mobles.
22.Proxectos de industrias da madeira.
23.Proxectos de legalización de explotacións e actividades agroforestais.
Direccións de obra e certificados de fin de obra:
24.Dirección de obras e construcións agroforestais.
25.Certificados fin de obras e instalacións.

Información sobre el documento

Concello de Meira
Concello de Meira
Plaza do Concello s/n – 27240 Meira - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 330 102 | Fax: 982 104 090
E-mail: consultas@concellodemeira.com